Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.7.2016

MODERNIZACJA – REMONT POMIESZCZEŃ I-go PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZPRZY


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDFAktualizacja przedmiaru instalacje sanitarne z uwzgl. pytań.pdf

PDFOgłoszenie.pdf

ZIPRoboty budowlane.zip

ZIPRoboty elektryczne.zip

ZIPRoboty sanitarne.zip

DOCSIWZ SP Rozprza IZP 7.doc

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOCZałącznik nr 4 Wykaz osób.doc

DOCXZałącznik Nr 5 Grupa kapitałowa.docx

DOCZałącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.doc
 

Wersja XML