Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.5.2016

Modernizacja-remont pomieszczeń I piętra budynku szkoły podstawowej w Rozprzy


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFIstotne postanowienia umowy modernizacja Szkoły Podstawowej.pdf

PDFSIWZ SP Rozprza.pdf

DOCZałączniki do SIWZ SP Rozprza.doc

ZIPprojekt budowlany.zip

ZIPprojekt instalacji elektrycznej.zip

ZIPprojekt instalacji sanitarnej.zip

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania,.pdf

Wersja XML