Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.2.2016

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFOdpowiedź na pytanie 2.pdf

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf

DOCZałączniki do SIWZ wersja edytowalna.doc

PDF0_Ogłoszenie o zamówieniu droga Rajsko Małe.pdf

PDF1_SIWZ droga Rajsko Małe.pdf

PDF2_Załączniki do SIWZ droga Rajsko Małe.pdf

PDF3_Istotne postanowienia umowy droga Rajsko Małe.pdf

PDF4_Opis techniczny.pdf

PDF5_Przedmiar robót.pdf

PDF6_Projekt zagospodarowania terenu drogi.pdf

PDF7_Przekrój normalny i konstrukcyjny-Model.pdf

PDF8_Przekrój podłużny drogi-Model.pdf

PDF9_Tabela wyrównania masą str 1.pdf

PDF10_Tabela wyrównania masą str 2.pdf

ZIP11_Specyfikacje techniczne.zip

ZIP12_Stała organizacja ruchu.zip

Wersja XML