Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.1.2012

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 850kW wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną, stacją transformatorowo-rozdzielczą, drogą dojazdową i placem manewrowym na działce nr ewid.: 380 w miejscowości Bryszki, gmina Rozprza


PDFObwieszczenie o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Wersja XML