Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.1.2016

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego do
modernizacji i bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy
Rozprza


PDFZawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu IZP.271.1.1.2016.pdf

PDFSIWZ Kruszywo IZP.271.1.2016.pdf

DOCZałączniki do SIWZ IZP.271.1.1.2016.doc

PDFIstotne postanowienia umowy IZP.271.1.1.2016.pdf

Wersja XML