Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i wykonanie budżetu - 2016

PDFUchwała II_35_2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFUchwała nr II_388_2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFUchwała nr II_387_2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

Wersja XML