Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.6.2015 Rozprza: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu Przedszkole przy szkole

PDFRozstrzygnięcie.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2_SIWZ.pdf

PDF3_Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY OFERTY.pdf

PDF4_Załącznik 1 a WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

PDF5-Załączniki do SIWZ 2-4.pdf

PDF6_Istotne postanowienia umowy.pdf
 

Wersja XML