Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łazy Duże I” w rejonie m. Łazy Duże I, dz. Nr 300, 301, 302

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf


Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Łazy Duże I"

PDFRaport ooś - kopalnia kruszywa Łazy Duże.pdf

PDFRaport ooś - kopalnia kruszywa Łazy Duże - aktualizacja.pdf

PDFzałącznik nr 1.pdf

PDFzałącznik nr 1.1.pdf

PDFzałącznik nr 2.pdf

załącznik nr 3

JPEG1.jpeg
JPEG2.jpeg
JPEG3.jpeg
JPEG4.jpeg
JPEG4.1.jpeg

PDFzałącznik nr 4.pdf

PDFzałącznik nr 5.pdf

PDFzałącznik nr 6.pdf

PDFzałącznik nr 7.pdf

PDFzałącznik nr 8.pdf

PDFzałącznik nr 9.pdf

PDFzałącznik nr 9.1.pdf

PDFzałącznik nr 10.pdf

Uzupełnienie do raportu

PDFuzupełnienie do raportu - Kopalnia Kruszywa Łazy Duże I.pdf

PDFoświadczenie P.Marcin Góra.pdf


PDFZawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

DOCXWniosek.docx

DOCXFormularz I.docx

Wersja XML