Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.1.2015 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego do

modernizacji i bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy

Rozprza

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2. siwz_kruszywo 2015.pdf

DOC3. Załączniki do SIWZ.doc

PDF4.Istotne postanowienia umowy.pdf

Wersja XML