Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta RP

 

2020 rok

 

 

PDFPostanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. - kalendarz wyborczy.pdf


PDFUchwała Nr 129_2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP.pdf

PDFKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.pdf

PDFZawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w P.T. w sprawie powołania OKW - część dotycząca Rozprzy.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w PT z dnia 20.04.2020 r. powołujące Obwodowe Komisje Wyborcze.pdf

PDFInformacja o naborze na funkcję Urzędnika Wyborczego w m. Radomsko.pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego z dnia 17 kwietnia 2020 r.- informacja dla wyborców o możliwości samodzielnego zgłaszania się do Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFInformacja o sposobie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń wyborców - kandydatów do OKW.pdf

PDFObwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP.pdf

PDFInformacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub osoby upoważnione.pdf

PDFInformacja o sposobie dokonywania dodatkowych złoszeń do OKW przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie m.in. obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP.pdf

PDFOGŁOSZENIE DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW.pdf

PDFKONTAKT DO URZĘDNIKA WYBORCZEGO.pdf

PDFKomunikat o organizacji pracy Delegatury KBW w Piotrkowie Tryb..pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego o obwodach odrębnych na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr 20_2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. - powoływanie obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFKomunikat dot. zgłaszania kandydatów na członków OKW.pdf

DOCZgłoszenie kandydatów na członków OKW - KOMITET - zał 1 do komunikatu.doc

DOCZgłoszenie kandydata na członka OKW - WYBORCA - zał nr 2 do Komunilatu.doc

DOCWniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania.doc

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.docx

PDFKomunikat - głosowanie korespondencyjne.pdf

DOCZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc

PDFInformacja-głosowanie-kraj-Prezydent-2020r.pdf

PDFInformacja-głosowanie-za-granicą-prezydent-2020r.pdf

PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFPismo Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. dotyczące wyborów.pdf

PDFInformacja dotycząca umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFKalendarz wyborczy.pdf

 

2015 rok

PDFZaktualizowane Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFInformacja o warunkach udziału ponownym w głosowaniu - 24 maja 2015 r..pdf

PDFInformacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFWykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie WG Rozprza - powołanie członków OKW.pdf

PDFZawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.pdf

PDFApel Państwowej Komisji Wyborczej do wyborców.pdf

PDFWyjaśnienie PKW dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFUchwała PKW w sprawie listy kandydatów na Prezydenta RP.pdf

PDFKomunikat OKW nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim.pdf

PDFInformacje PKW w związku z wyborami Prezydenta RP.pdf

PDFInformacja PKW dotycząca uprawnień mężów zaufania.pdf

PDFInformacja PKW dotycząca głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFZgloszenie zamaiaru glosowania korespondencyjnego.pdf

PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu.pdf

PDFInformacja o czynnym i biernym prawie wyborczym.pdf

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pałnomocnictwa do głosowania.pdf

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf

PDFInformacja dotycząca umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf

PDFInformacje podstawowe. Głosowanie korespondencyjne, przez pełnomocnika, za granicą.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. o obwodach głosowania.pdf

PDFUchwała Nr VI_27_2015 Rady Gminy Rozprza w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.pdf.

PDFKomunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim.pdf

PDFkalendarz wyborczy.pdf

Wersja XML