Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i wykonanie budżetu - 2015

PDFUchwała nr II_333_2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rozprza na 2015 rok .pdf

PDFUchwała nr II_334_2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej .pdf

PDFUchwała Nr II_46_2015 z dnia 19 lutego 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dot.możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

 

Wersja XML