Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż, najem i dzierżawa gruntów

PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 876, 878, 879 obręb Wroników.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 470, 471, 472 obręb Lubień.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 286, 619, 832 obręb Stara Wieś.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 261 obręb Romanówka.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 88 obręb Rajsko Duże.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 7,10, 59, 62 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego Niechcice.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Mierzyn, ozn. nr 910_14 i 910_15.pdf


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Niechcicach, pow. użyt. 28,72 m2.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 28,72 m2- Niechcice.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Rozprza - stadion sportowy.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Mierzyn dz. 885, 887 (boisko sportowe).pdf

PDFZarządzenie nr 32_2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie Nr 32_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego położonego w obrębie Gieski dz nr 82.pdf


PDFWykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia o pow. 20,99 m2 obreb Rozprza.pdf

PDFZarządzenie nr 28_2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 910_14 i 910_15 w obrębie Mierzyn.pdf

PDFMapa poglądowa.pdf

DOCXKlauzula informacyjna.docx


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego w Rozprza na dz. 16_1 pow. 20,99 m2.pdf


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia -Wroników lokal o pow. 80,75 m2.pdf

PDFZarządzenie nr 5 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia -Wroników lokal o pow. 80,75 m2.pdf


PDFWykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia -Straszów - lokal o pow. 50,80 m2.pdf

PDFZarządzenie nr 6 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia -Straszów lokal o pow. 50,80 m2.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mierzyn dz. 910_14, 914_15.pdf

PDFZarządzenie nr 32_2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn oraz ogłoszenia wykazu.pdf

PDFMapa poglądowa.pdf


PDFZarządzenie nr 91_2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 86_2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomosci komunalnych w Mierzynie.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego Straszów pow. 50,80m2.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 910_14, dz. 910_15 obręb Mierzyn.pdf

PDFMapa poglądowa.pdf

PDFZarządzenie nr 86_2021 z dnia 13 grudnia 2021 r..pdf


PDFWykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia - Białocin dz. nr 476.pdf


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia przy ul. Sportowej 7B w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 81_2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Bryszki dz. 304_1.pdf

PDFZarządzenie nr 80_2021 z dnia 4 listopada 2021 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFWykaz lokalu uzytkowego przeznaczonego do wynajęcia - obręb Rajsko Duże - pow. użytk. 40 m2.pdf


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia o pow. 25 m2 - obręb Rozprza dz. 673-25.pdf

PDFZarządzenie nr 75_2021 z dnia 26 października 2021 r..pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze - działka 681 5 i 681 6 obręb Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy w Rozprzy nr 672021 z dnia 08.10.2021 r..pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 293 obręb Magdalenka.pdf

PDFZarządzenie nr 64_2021 z dnia 07.10.2021 r..pdf


PDFInformacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki obrębu Romanówka nr 168.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Mierzyn).pdf


PDFInformacja Wójta Gminy Rozprza ws wygaśnięcia umowy dzierżawy gruntu działki 681 5 681 6 Rozprza.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Romanówka, Stara Wieś, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf

PDFRegulamin przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Romanówka, Stara Wieś, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf

PDFKlauzula RODO.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Białocin, Janówka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże.pdf

PDFRegulamin przetargu na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Białocin, Janówka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże.pdf

PDFKlauzula RODO.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia do zarządzenia 48 2021.pdf

PDFZarządzenie nr 48 2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaź nieruchomości obrębu Romanówka nr 168.pdf

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx

ODTmapa poglądowa.odt

DOCXklauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx


PDFMierzyn 910_12, 910_13.pdf

PDFOświadczenie.pdf

PDFMapa poglądowa.pdf

DOCXKlauzula informacyjna.docx


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDFZarządzenie nr 46_2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 448_1, 2132, 2133_1, 2133_2 obręb Niechcice.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 910_1 (obecnie dz nr 910_6), 911, 971, 1336 obręb Mierzyn.pdf

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2129 obręb Niechcice.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 117, 53, 54, 55 obręb Janówka.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 130, 142, 246 obręb Białocin.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 5, 112, 151, 153, 157, 488, 896, 963 obręb Stara Wieś.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 7, 10, 59, 62, 25, 77, 153, 153, 179 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 281, 282 obreb Romanówka.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 476 obręb Cekanów.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 69, 70 obręb Świerczyńsko.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 87 obręb Rajsko Duże.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 260 obręb Kęszyn Dzięciary.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 52_16 obręb Wroników.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 910_11 Mierzyn.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 910_9 Mierzyn.pdf


PDFLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 2129 obręb Niechcice.pdf


PDFWykaz oraz zarządzenie nr 38 2021 ws wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do yżyczenia.pdf


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy - pow. użytkowa 89,14 m2.pdf

PDFZarządzenie nr 34_2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Mierzyn działki 1364_2 i 882.pdf

PDFZarządzenie nr 32_2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - działki nr 1364_2 i 882 Mierzyn.pdf


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Niechcice, ul. Piotrkowska 3.pdf

PDFZarządzenie nr 31_2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Romanówka ozn nr 168.pdf

ODTMapa poglądowa.odt

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx

DOCXKlauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx


PDFZałącznik oraz zarządzenie Wójta Gminy Rozprza z 4 maja 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia obręb Straszów.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Niechcice ozn nr 2129 .pdf

ODTMapa poglądowa.odt

DOCXWzór nr 1 - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa i o ilości posiadanych użytków rolnych wchodzących w skład gospoda.docx

DOCXWzór nr 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx

DOCXWzór nr 3 - klauzula informacyjna.docx


PDFOgłoszenie I przetarg ustny nieograniczony działak 910 9 910 11 Mierzyn.pdf

PDFMapa.pdf

PDFKlauzula informacyjna.pdf

PDFOświadczenie.pdf


PDFZałącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rozprza nr 20 2021 wykaz lokalu użytkowego garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie nr 20 2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego garażu przeznaczonego do wynajęcia działka 28 Rozprza.pdf


PDFInformacja wygaśnięcie umowy dzierżawy gruntu rolnego w obrębie Straszów działka 312.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Mierzyn ozn. nr 910_12, 910_13.pdf

PDFZarządzenie nr 14_2021 w sprawie przeznaczenia do sporzedaży nieruchomosci komunalnych położonych w obrebie Mierzyn nr 910_12, 910_13.pdf

PDFMapa poglądowa.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 461_1.pdf

PDFZarządzenie nr 13_2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 461_1.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie Niechcice ozn. nr 2129.pdf

PDFZarządzenie nr 12_2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 2129.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego (garażu) usytuowanego na działce nr 28 obręb Rozprza.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Romanówka ozn. nr 168.pdf

PDFZarządzenie nr 1 2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej.PDF


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 910_9, 910_11 obręb Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie nr 75_2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruuchomości komunalnych.pdf


PDFZarządzenie nr 76 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oraz wykaz.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2129 obręb Niechcice.pdf


PDFInformacja w sprawie osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 2129 obręb Niechcice.pdf


PDFOgłoszenia Wójta Gminy Rozprza o przetargu ustnym nieograniczonym oraz regulamin na dzierżawę gruntu rolnego połóżonego w obrębie ewidencyjnym Wroników działka 76 4.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 910 5 obręb Mierzyn.pdf

PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 910 4 obręb Mierzyn.pdf


PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Białocin Ignaców Mierzyn Niechcice Stara Wieś Wroników.pdf

PDFZarządzenie 58 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 76 2 obręb Ignaców.pdf


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż działki nr 2129 położonej w obrębie Niechcice.pdf

DOCXWzór 1 - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa i o ilości posiadanych użytków rolnych wchodzących w skład gospoda.docx

DOCXWzór 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx

DOCXWzór 3 -klauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx


PDFWójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia Romanówka.pdf

PDFZarządzanie nr 48 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Białocin Stara Wieś Truszczanek.pdf

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 910 5 w Mierzynie.pdf

PDFMapa poglądowa działki 910 5.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 910 4 położonej w Mierzynie.pdf

PDFMapa poglądowa działki 910 4.pdf


PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Białocin Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf

PDFZarządzenie nr 46 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 76 2 Ignaców.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego działka 261 obręb Romanówka.pdf


PDFZarządzenie nr 44 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf

PDFWykaz lokalu urzytkowego przeznaczonego do użyczenia zlokalizowanego w Rozprzy Rynek Piastowski 10a.pdf


PDFZarządzenie nr 40 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.pdf


PDFZarządzenie nr 34 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf

PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia zlokalizowanego przy ul. Poprzecznej 5 w Niechcicach.pdf


PDFZarządzenie nr 31 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 06 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Mierzyn 910 4.pdf


PDFZarządzenie nr 30 2020 Wójta Gminy Rozprza z 15 06 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w obrębie Mierzyn.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb ewidencyjny Mierzyn.pdf


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Wola Niechcicka Stara dz 148, 149, 150, 174, 175, 176, 463 3, 7, 10, 59, 62.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Truszczanek dz 28 i 80.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Stara Wieś dz 112, 982, 972.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Niechcice dz 539, 411, 412, 461 4, 496.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Kisiele dz 41, 147.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Kęszyn-Dzięciary dz 276, 375, 384, 385.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Białocin dz 121, 123, 131, 140 3, 672, 730.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Wroników dz 76 4.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Milejów dz 62.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Mierzyn dz 1414, 1413, 1415, 1416.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Łochyńsko dz 443.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Cekanów dz 446.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Bagno dz 272, 273.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Niechcice działka 1030.pdf

PDFZarządzenie nr 27 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczeniagowej Niechcice dz nr 1030.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Niechcice działka 2129.pdf

PDFZarządzenie nr 26 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej Niechcice dz nr 2129.pdf


PDFZarządzenie nr 25 2020 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza przeznaczonej do dzierżawy na ele nierolnicze.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze działka 673 27.pdf


PDFInformacja że z dniem 31 sierpnia 2020 wygasa umowa dzierżawy gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Rozprza oznaczonej numerem 673 27.pdf


PDFZarządzenie nr 24 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia działka nr 229 i 311 obręb Straszów.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Truszczanek.pdf


PDFZarządzenie nr 15 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w Ignacowie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf


PDFZarządzenie nr 14 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie nr 13 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie nr 8 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rozprza nr 8 2020 z 21 lutego 2020 wykaz nieruchomośi przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego na działce 415 2 ob Łochyńsko.pdf


PDFZarządzenie nr 7 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 lutego 2020 r. ws preznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej obręb Romanówka.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Romanówka - załącznik do zarządzenia nr 7 2020.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza nr 104 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - załącznik do zarządzenia 104 2019.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza nr 103 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - załącznik do zarządzenia 103 2019.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza nr 102 2019 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - załącznik do zarządzenia 102 2019.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mierzyn.pdf

PDFOgłoszenie Wójta gminy Rozprza w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na spredaż nieruchomości.pdf


PDFWójt gminy Rozprza podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenie - SP w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 98 2019 Wójta gminy Rozprza z 3 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFWójt gminy Rozprza podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenie - SP w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 97 2019 Wójta gminy Rozprza z 3 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie 92 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFWykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf
 

PDFZarządzenie nr 84_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
 

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 470, 471, 472 w obrębie Lubień.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy w obrębie Truszczanek.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 47 z dnia 10 czerwca 2019 r. wraz z wykazem nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy dz. 876, 878, 879 w obrębie Wroników.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy dz. 286, 619 w obrębie Stara Wieś.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 88 w obrębie Rajsko Duże.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 261 w obrębie Romanówka.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 28_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie Nr 27_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie Nr 10_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia - Straszów, Rajsko Duże.pdf


PDFZarządzenie Nr 9_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawenia - Białocin.pdf


PDFZarządzenie Nr 3_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Gieski.pdf


PDFZarządzenie Nr 1_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia połozonej w obrębie Stara Wieś.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę gruntów rolnych.pdf


PDFZarządzenie Nr 49_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidneycjnym Rozprza, dz. nr 52_3.pdf


PDFZarządzenie Nr 31_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 13_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 12_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf


PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie Nr 10_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Lubieniu.pdf


PDFZarządzenie Nr 6_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Kisiele, Ignaców.pdf


PDFZarzadzenie nr 4_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_3.pdf


PDFZarządzenie Nr 2_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów dz. 283_2.pdf


PDFZarządzenie Nr 1_2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym NIechcice dz. nr 496.pdfPDFZarządzenie Nr 71_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bagno dz. 343_1 i 343_2.pdf


PDFZarządenie Nr 70_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Mierzyn dz. 335.pdf


PDFZarządzenie Nr 67_2017 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 64_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznzczaonej do sprzedaży - Lubień dz. 530_1 o pow. 0,6321.pdf


PDFZarządzenie Nr 63_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie NR_50 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf


PDFZarządzenie Nr 43_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza, dz. 673_27.pdf


PDFZarządzenie Nr 42_2017 Wójta Gmina Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Romanówka.pdf


PDFZarządzenie Nr 39_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży polożonej w obrebie ewidencyjnym Rajsko Małe nr 350.pdf


PDFZarządzenie Nr 38_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położónych w obrębie ewidencyjnym Rajsko Młe.pdf


PDFZarządzenie nr 32_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 22_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_2.pdf


PDFZarządzenie Nr 16_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 19 maja 2017r.


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 maja 2016 r..pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 29.04.2016.pdf 


PDFInformacja o przetargu przeprowadzonego w dniu 29 kwietnia 2016r..pdf


PDFZarządzenie nr 5_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Milejów dz. 145_4.pdf


PDFZarządzenie nr 4_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Niechcice dz. nr 461_1.pdf

 2016 rok


PDFZarządzenie Nr 84_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Cekanów dz. nr 459_2.pdf


PDFZarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf


PDFZarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie nr 47_2016 Wójta Gminy Rozprz z dnia 8 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie nr 46_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia .pdf


PDFZarządzenie Nr 37_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawietrajacego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 31_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Wroników.pdf


PDFZarządzenie Nr 30_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 02.05.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno .pdf


PDFZarządzenie Nr 29_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 24_2016 WGR z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego lokal uzytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 15_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 luttego 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym.pdf


PDFZarządzenie Nr 14_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 lutego 2016 r w sprawie ogłoszenia wykau lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 13_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym I.pdf


PDFZarządzenieNr12_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nierychomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Straszów dz. 114_2, .pdf


PDFZarządzenie Nr 9_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn.pdf


PDFZarządzenie Nr 2_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2016 r..pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 11 stycznia 2016 r.pdf

 


2015


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

PDFZarządzenie Nr 77_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


PDFZarządzenie nr 41_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf


PDFWójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf


Brak opisu obrazka


PDFZarządzenie Nr 27_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn. 12 czerwca 2015 r.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2015 r.pdf


PDFInformacja w związku z wygaszaniem umów dzierżawy w dniu 31 sierpnia 2015 r.pdfBrak opisu obrazka

PDFZarządzenie Nr 22_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek w Mierzynie i Rozprzy.pdf


Brak opisu obrazka


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2015 r.pdf


Brak opisu obrazka


PDFZarządzenie nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych w obrębie Kęszyn - Dzięciary na okres 01.04.2015 r do 31.08.2017 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 8_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 marca 2015 r.pdf

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


PDFZarządzenie Nr 5_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lutego 2015r.pdf


Brak opisu obrazka

PDFZarządzenie Nr 4_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - Mierzyn, Gieski.pdf

PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2015r.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Pieńkach i Mierzynie.pdf


 


Zestawienie gruntów komunalnych proponowanych do sprzedaży

Lp.

Położenie

Nr działki

Powierzchnia

1.

Ignaców

36/3

0,23 ha

2.

Ignaców

75/2

0,57 ha

3.

Ignaców

76/2

0,60 ha

4.

Kęszyn-Dzięciary

384, 385

łączna pow. 4,16 ha

5.

Pieńki

381

0,70 ha

6.

Gieski

215/2

0,28 ha

7.

Gieski

215/1

0,14ha

8.

Mierzyn

910/5

0,18ha

9.

Mierzyn

910/4

0,18ha

10.

Mierzyn

910/2

0,19 ha

11.

Mierzyn

910/3

13,28 ha

12.

Mierzyn

1411

0,20 ha

13.

Mierzyn

1412

0,19 ha

14.

Mierzyn

1413

0,20 ha

15.

Mierzyn

1414

0,19 ha

16.

Mierzyn

1415

0,20 ha

17.

Mierzyn

1416

0,19 ha

18.

Rozprza

52/3

0,13 ha

19.

Straszów

312

0,74 ha

20.

Truszczanek

64/1, 63/1

łączna pow.0,08ha

21.

Truszczanek

65/2

0,14ha

22.

Truszczanek

80

0,75 ha

23.

Wroników

876

0,20 ha

24.

Wroników

878

0,16 ha

25.

Wroników

879

0,17 ha

W przypadku pytań dotyczących ww. nieruchomości prosimy o kontakt pokój nr 6 Urzędu Gminy w Rozprzy, tel. 44 649-61-08 wew. 17  Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.