Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Milejowiec, na terenie Gminy Rozprza

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego.pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFObwieszczenie o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.pdf

PDFObwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.pdf

PDFObwieszczenie o przekazaniu akt do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.pdf

DOCXFormularz B.docx

PDFObwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.pdf

PDFProtokół z rozprawy administracyjnej.pdf

PDFProtokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.pdf

PPTXPrezentacja Milejowiec.pptx

PDFObwieszcznie o możliwości ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf

PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.pdf

PDFObwieszczenie o rozpoczeciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf

PDFInwentaryzacja florystyczno-faunistyczna.pdf

PDFMilejowiec raport oddziaływania na nietoperze.pdf

PDFMilejowiec raport oddziaływania na ptaki.pdf
 

Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: PDFRaport Milejowiec.pdf

Załączniki do raportu:

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZałącznik nr 3.pdf

PDFZałącznik nr 4.pdf

PDFZałącznik nr 5.pdf

PDFZałącznik nr 6.pdf

PDFZałącznik nr 7.pdf

PDFZałącznik nr 8.pdf

PDFZałącznik nr 9.pdf

PDFZałącznik nr 10.pdf

PDFZałącznik nr 11.pdf

PDFZałącznik nr 12.pdf

PDFZałącznik nr 13.pdf

PDFZałącznik nr 14.pdf

PDFZałącznik nr 15.pdf

PDFZałącznik nr 16.pdf

PDFZałącznik nr 17.pdf

PDFZałącznik nr 18.pdf

PDFZałącznik nr 19.pdf

PDFZałącznik nr 20.pdf

PDFZałącznik nr 21.pdf

 

 


 

Wersja XML