Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.4.2022

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 161 (obręb 0011) w obrębie ew. Kisiele, Gmina Rozprza oraz na działkach nr ew. 9, 10, 11, 60, 61, 62 (obręb 0016) w obrębie ew. Magdalenka, Gmina Rozprza, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 28, 158, 151 obręb Kisiele (0011), nr ew. 65, 71, 17, 297, 121 obręb Magdalenka (0016), nr ew. 420 obręb Pieńki (0022).


PDFObwieszczenie zawiadomienie wójta gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf


PDFopinia RDOŚ.pdf

PDFopinia PPIS.pdf

PDFopinia PGW WP.pdf


PDFUzupełnienie_20220527_Kisiele.pdf
 

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf
 

PDFWniosek o wydanie decyzji.pdf

TXTDANE WEJŚCIOWE_KISIELE.txt

PDFInwentaryzacja przyrodnicza_Kisiele.pdf

BMPIZOFONY_KISIELE.bmp

PDFKIP_Kisiele.pdf

JPEGMapa ewidencyjna pusta_Kisiele.jpeg

PDFMapa ewidencyjna wraz z przewidywanym oddziaływaniem przedsięwzięcia_Kisiele.pdf

PDFMapa ewidencyjna wraz z rozmieszczeniem_Kisiele.pdf

TXTWYDRUKI DANYCH_KISIELE.txt
 

Wersja XML