Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.17.2021

" Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działki 329/2 i 502 obręb ewidencyjny Lubień"


PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf


PDFObwieszczenie-zawiadomienie-wojta-gminy-rozprza-o-zebranych-materialach-przed-wydaniem-decyzji-oraz-o-nowym-terminie-zalatwienia-sprawy.pdf


PDFopinia PGW.pdf


PDFopinia PPIS.pdf


PDFOpinia RDOŚ.pdf


Uzupełnienie KIP

PDF0 - Uzupełnienie KIP-PPIS.pdf

PDF1 - Wezwanie UG-PPIS.pdf

PDF2 - Przykładowe zagospodarowanie.pdf

PDF3 - Hałas - dane.pdf

PDF4 - Hałas - zasięgi.pdf


PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf


Karta informacyjna przedsięwzięcia

PDF0 - KIP FOTOWOLTAIKA Lubień (załącznik nr 1 do wniosku).pdf

PDF1.1A - Uwarunkowania terenowe (wariant A).pdf

PDF1.1B - Uwarunkowania terenowe (wariant B).pdf

PDF1.2A - Obszar do zabudowy (wariant A).pdf

PDF1.2B - Obszar do zabudowy (wariant B).pdf

PDF2 - Odpowiedź z Nadleśnictwa.pdf

PDF3 - Opinia o klasyfikacji akustycznej.pdf

PDF4 - Aktualny stan jakości powietrza.pdf

PDF5.1 - Specyfikacja środka myjącego.pdf

PDF5.2 - Karta charakterystyki produktu RM 99.pdf

PDF6 - Informacja ws. innych przedsięwzięć.pdf

PDF7 - Zadrzewienia na podkładzie mapy ewid..pdf


PDFZał. nr 3 do wniosku - Mapa z oznaczeniami.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji.pdf

Wersja XML