Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GZO.271.4.2021

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROZPRZA W ROKU 2022


Adres strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a40bef9c-db4a-444b-9848-620cc59efa1f

Wersja XML