Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.13.2021

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2/2, 2/3, 2/4 i 3, obręb Rajsko Duże, gm. Rozprza".


PDFzawiadomienie o wydaniu decyzji.pdf

PDFdecyzja.pdf


PDFObwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf

PDFOpinia PPIS.pdf

PDFOpinia PGW WP.pdf

PDFOpinia RDOŚ.pdf

PDFUzupełnienie KIP Rajsko Duże.pdf

PDFOświadczenie.pdf

PDFDokumentacja fotograficzna terenu przedsięwzięcia.pdf

JPEGAnaliza punktów widokowych w najbliższym otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia.jpeg


PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

PDFWniosek.pdf

PDFKIP.pdf

JPEGmapa ewidencyjna.jpeg

JPEGzałącznik graficzny.jpeg
 

Wersja XML