Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.2.2021

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa drogowego tj.: mieszanki kruszyw łamanych dolomitowych do modernizacji i bieżących remontów dróg na terenie gminy Rozprza


PDFZawiadomienei o wyborze oferty.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFProjekt umowy.pdf

DOCFormularz oferty.doc

PDFRODO.pdf
 

Wersja XML