Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2600328746207752630725744261662636918775234631467100
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
407652207744820234115175457062286022494720285228342452422465
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183261827123804224182700324865296143139521353250242007436153
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1975614280173849257986916570136351160311051206621818716226
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1127216436147439906148971243695391181411544148111405813572
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242152280122855172201621624001109611080879369643124359207
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000036362031923032812355
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 380269
 2. Przetargi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy
  Wyświetleń: 51440
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 49975
 4. NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
  Wyświetleń: 28677
 5. Aktualne ogłoszenia
  Wyświetleń: 27879
 6. Sprzedaż, najem i dzierżawa gruntów
  Wyświetleń: 24135
 7. Uchwały Kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 10504
 8. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 8937
 9. Protokoły z Sesji Rady Gminy Rozprza (kadencja 2014 - 2018)
  Wyświetleń: 8590
 10. Zarządzenia
  Wyświetleń: 7840
 11. IZP.271.1.2.2017
  Wyświetleń: 7463
 12. GZO.271.3.2016
  Wyświetleń: 7093
 13. GK.6220.5.2016
  Wyświetleń: 6818
 14. Statut organizacyjny jednostki
  Wyświetleń: 6802
 15. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer w Referacie Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 6776
 16. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 6563
 17. IZP.271.1.4.2018
  Wyświetleń: 6561
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6545
 19. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 6302
 20. IZP.271.1.6.2016
  Wyświetleń: 6232
 21. WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  Wyświetleń: 6079
 22. Budżet i wykonanie budżetu - 2019
  Wyświetleń: 5885
 23. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5882
 24. Komisje Rady Gminy Rozprza
  Wyświetleń: 5880
 25. IZP.271.5.5.2016
  Wyświetleń: 5858
 26. Najbliższa Sesja Rady Gminy
  Wyświetleń: 5849
 27. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 5773
 28. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łazy Duże I” w rejonie m. Łazy Duże I, dz. Nr 300, 301, 302
  Wyświetleń: 5727
 29. Dyrektor Zakładu Gospodraki Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko: kasier-księgowy
  Wyświetleń: 5627
 30. IZP.271.5.1.2017
  Wyświetleń: 5595
 31. IZP.271.1.14.2018
  Wyświetleń: 5457
 32. Sołtysi
  Wyświetleń: 5453
 33. Zadania i uprawnienia
  Wyświetleń: 5425
 34. Budżet i wykonanie budżetu - 2018
  Wyświetleń: 5409
 35. IZP.271.1.6.2017
  Wyświetleń: 5407
 36. IZP.271.1.1.2017
  Wyświetleń: 5393
 37. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 5346
 38. Budżet i wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 5282
 39. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Rozprzy
  Wyświetleń: 5274
 40. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5251
 41. IZP.271.1.5.2018
  Wyświetleń: 5225
 42. GZO.271.4.2017
  Wyświetleń: 5218
 43. IZP.271.5.1.2019
  Wyświetleń: 5197
 44. IZP.271.1.15.2018
  Wyświetleń: 5124
 45. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy ds finansowych, płac i ZUS
  Wyświetleń: 5123
 46. GK.6220.10.2018
  Wyświetleń: 5055
 47. Na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 4963
 48. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4958
 49. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 4951
 50. GZO.271.2.2016
  Wyświetleń: 4937
 51. IZP.271.1.3.2018
  Wyświetleń: 4899
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4896
 53. Budowa stacji paliw płynnych na działce nr ewid.: 819/1 w obrębie geodezyjnym Mierzyn, gm. Rozprza
  Wyświetleń: 4882
 54. IZP.271.1.1.2015 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego
  Wyświetleń: 4865
 55. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 4855
 56. IZP.271.1.10.2018
  Wyświetleń: 4797
 57. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 4768
 58. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza nabór na stanowisko: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 4747
 59. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4694
 60. Oświadczenia majątkowe na koniec 2014 roku
  Wyświetleń: 4694
 61. IZP.271.1.16.2018
  Wyświetleń: 4689
 62. GK.6220.2.5.2017
  Wyświetleń: 4666
 63. IZP.271.1.9.2018
  Wyświetleń: 4632
 64. IZP.7011.2.2018
  Wyświetleń: 4632
 65. GK.6220.9.2018
  Wyświetleń: 4614
 66. GK.6220.6.2018
  Wyświetleń: 4597
 67. IZP.5.2.2018
  Wyświetleń: 4584
 68. Dokumenty związane z rekrutacją
  Wyświetleń: 4578
 69. Budżet i wykonanie budżetu - 2017
  Wyświetleń: 4575
 70. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1650kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscoowści Milejowiec, na terenie gminy Rozprza
  Wyświetleń: 4561
 71. GK.6220.3.2017
  Wyświetleń: 4561
 72. Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4551
 73. IZP.271.1.5.2017
  Wyświetleń: 4547
 74. IZP.271.1.7.2016
  Wyświetleń: 4531
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4527
 76. 2016
  Wyświetleń: 4507
 77. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 4507
 78. IZP.271.1.6.2018
  Wyświetleń: 4482
 79. Budowa bazy i rozlewni gazu płynnego w miejscowości Magdalenka
  Wyświetleń: 4468
 80. GK.6220.1.2018
  Wyświetleń: 4454
 81. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 4419
 82. IZP.271.1.3.2019
  Wyświetleń: 4393
 83. GZO.271.1.2017
  Wyświetleń: 4376
 84. Budowa dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działkach o nr ew. 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin, obręb nr 33
  Wyświetleń: 4333
 85. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4296
 86. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 4290
 87. GZO.271.1.2015 Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych z terenu Gminy Rozprza w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4288
 88. IZP.271.1.1.2016
  Wyświetleń: 4279
 89. GZO.271.1.2018
  Wyświetleń: 4273
 90. IZP.271.5.3.2017
  Wyświetleń: 4260
 91. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4232
 92. IZP.271.1.7.2019
  Wyświetleń: 4201
 93. IZP.271.5.3.2018
  Wyświetleń: 4132
 94. IZP.7013.1.2017
  Wyświetleń: 4125
 95. GK.6220.5.2018
  Wyświetleń: 4112
 96. IZP.271.1.8.2017
  Wyświetleń: 4076
 97. Stacja demontażu pojazdów w miejscowości Niechcice
  Wyświetleń: 4067
 98. IZP.271.5.5.2019
  Wyświetleń: 4058
 99. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4055
 100. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza
  Wyświetleń: 4052
 101. Za rok 2017
  Wyświetleń: 4017
 102. Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3965
 103. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn-Cieszanowice
  Wyświetleń: 3963
 104. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - przetarg drugi
  Wyświetleń: 3944
 105. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3918
 106. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3899
 107. GK.6220.2.2019
  Wyświetleń: 3893
 108. Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu gminy Rozprza
  Wyświetleń: 3883
 109. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Milejowiec, na terenie Gminy Rozprza
  Wyświetleń: 3880
 110. Zastępca Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3876
 111. IZP.271.1.23.2018
  Wyświetleń: 3870
 112. IZP.271.1.1.2018
  Wyświetleń: 3843
 113. IZP.271.1.2.2018
  Wyświetleń: 3835
 114. IZP.271.1.11.2019
  Wyświetleń: 3829
 115. IZP.271.1.4.2015 Modernizacja- remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy
  Wyświetleń: 3809
 116. IZP.271.1.13.2018
  Wyświetleń: 3773
 117. IZP.271.1.15.2019
  Wyświetleń: 3770
 118. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3760
 119. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3748
 120. IZP.271.1.18.2018
  Wyświetleń: 3744
 121. IZP.271.1.20.2018
  Wyświetleń: 3736
 122. IZP.271.5.4.2016
  Wyświetleń: 3729
 123. IZP.271.1.8.2019
  Wyświetleń: 3713
 124. Budowa stacji paliw płynnych Rozprza
  Wyświetleń: 3648
 125. IZP.271.5.3.2016
  Wyświetleń: 3645
 126. Ogłoszenie wójta Gminy Rozprza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. ochrony danych osobowych i ds. BHP
  Wyświetleń: 3644
 127. OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor RODO
  Wyświetleń: 3621
 128. Oświadczenia majątkowe na koniec 2015 roku
  Wyświetleń: 3595
 129. IZP.271.1.2.2016
  Wyświetleń: 3592
 130. IZP.271.1.8.2018
  Wyświetleń: 3589
 131. GZO.271.3.2017
  Wyświetleń: 3583
 132. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Milejowie
  Wyświetleń: 3540
 133. IZP.271.1.11.2015 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 3520
 134. IZP.271.1.4.2016
  Wyświetleń: 3496
 135. GK.6220.1.2016
  Wyświetleń: 3486
 136. IZP.271.1.5.2015 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza
  Wyświetleń: 3434
 137. GK.6220.4.2018
  Wyświetleń: 3397
 138. Budżet i wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 3363
 139. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 18, 19 w miejscowości Świerczyńsko, gm. Rozprza
  Wyświetleń: 3344
 140. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3324
 141. GK.6220.8.2018
  Wyświetleń: 3322
 142. IZP.271.1.8.2015 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar
  Wyświetleń: 3320
 143. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 850 kW wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną w miejscowości Truszczanek, gm. Rozprza
  Wyświetleń: 3306
 144. IZP.271.5.2.2016
  Wyświetleń: 3294
 145. IZP.271.1.10.2015 Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozprza.
  Wyświetleń: 3282
 146. IZP.271.1.9.2015 Rozprza: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu Przedszkole przy szkole
  Wyświetleń: 3271
 147. Budowa dróg na osiedlu w Niechcicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz oświetleniem ulicznym
  Wyświetleń: 3254
 148. IZP.7011.15.2015 Zapytanie cenowe dot. projektu budowy przedszkola w Niechcicach
  Wyświetleń: 3248
 149. IZP.271.1.6.2015 Rozprza: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu Przedszkole przy szkole
  Wyświetleń: 3240
 150. Budowa budynku inwentarskiego (chlewni z obsadą 229,2 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 315,5 DJP) realizowana na dz. o nr ew. 473 w miejscowości Cieślin.
  Wyświetleń: 3219
 151. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Rozprza w 2015 roku
  Wyświetleń: 3214
 152. IZP.271.1.3.2016
  Wyświetleń: 3211
 153. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3158
 154. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ogólnowojskowych i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3138
 155. GK.6220.1.2012
  Wyświetleń: 3106
 156. Informacja o przyznanych ulgach podatkowych
  Wyświetleń: 3004
 157. Organizacja i przeprowadzenie kolonii letnich dla około 44 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w wieku od 7 do 16 lat, z jednoczesną realizacją opracowanego przez Wykonawcę programu profilaktycznego przeznaczonego dla uczestników
  Wyświetleń: 2989
 158. Za rok 2016
  Wyświetleń: 2984
 159. Usługi społeczne
  Wyświetleń: 2979
 160. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 2976
 161. IZP.271.1.5.2016
  Wyświetleń: 2965
 162. IZP.271.1.7.2017
  Wyświetleń: 2959
 163. IZP.271.1.22.2018
  Wyświetleń: 2947
 164. GZO.271.1.2016
  Wyświetleń: 2930
 165. Dyrektor Zespołu Szkolno-Gminazjalnego w Niechcicach ogłasza konkurs na stanowiska: intendent, pomoc kucharki, kucharka
  Wyświetleń: 2929
 166. IZP. 271.1.21.2018
  Wyświetleń: 2928
 167. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2917
 168. Wójt Gminy Rozprza ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2016 rok
  Wyświetleń: 2892
 169. IZP.271.1.3.2017
  Wyświetleń: 2866
 170. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyłapanie, dostarczanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu Gminy Rozprza
  Wyświetleń: 2859
 171. IZP.271.1.19.2018
  Wyświetleń: 2852
 172. IZP.271.1.1.2019
  Wyświetleń: 2823
 173. GZO.271.2.2018
  Wyświetleń: 2816
 174. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2749
 175. IZP.271.1.4.2017
  Wyświetleń: 2612
 176. GZO.271.2.2017
  Wyświetleń: 2608
 177. Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowy w GZO
  Wyświetleń: 2582
 178. IZP.271.1.7.2018
  Wyświetleń: 2547
 179. Petycje
  Wyświetleń: 2546
 180. Polityka Ochrony Danych
  Wyświetleń: 2472
 181. IZP.271.1.12.2018
  Wyświetleń: 2468
 182. IZP.271.1.2.2019
  Wyświetleń: 2456
 183. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszy Księgowy ds. Finansowych, Płac i ZUS
  Wyświetleń: 2451
 184. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 2270
 185. Za rok 2018
  Wyświetleń: 2227
 186. IZP.271.1.4.2019
  Wyświetleń: 2212
 187. IZP.271.5.4.2017
  Wyświetleń: 2146
 188. IZP.271.5.2.2017
  Wyświetleń: 2143
 189. IZP.271.1.11.2018
  Wyświetleń: 2114
 190. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ogólnowojskowych i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2109
 191. IZP.271.5.5.2017
  Wyświetleń: 2040
 192. Emisja obligacji
  Wyświetleń: 1949
 193. Sprawozdania finansowe Gminy Rozprza
  Wyświetleń: 1949
 194. IZP.271.1.17.2018
  Wyświetleń: 1906
 195. IZP.271.1.14.2019
  Wyświetleń: 1900
 196. IZP.271.1.6.2019
  Wyświetleń: 1900
 197. GK.6220.7.2018
  Wyświetleń: 1897
 198. Informacje dla banków
  Wyświetleń: 1886
 199. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1864
 200. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1807
 201. Zarządzenie Nr 94/2014
  Wyświetleń: 1789
 202. Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 1787
 203. IZP.271.5.6.2019
  Wyświetleń: 1732
 204. IZP.271.1.10.2019
  Wyświetleń: 1703
 205. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy ogłasza nabór na stanowisko: elektryk
  Wyświetleń: 1691
 206. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy ogłasza nabór na stanowisko: kierownik działu wod-kan
  Wyświetleń: 1681
 207. IZP.271.5.7.2019
  Wyświetleń: 1564
 208. Nabory 2019 i wcześniejsze
  Wyświetleń: 1519
 209. IZP.271.5.2.2019
  Wyświetleń: 1509
 210. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1480
 211. IZP.271.1.18.2019
  Wyświetleń: 1473
 212. WÓJT GMINY ROZPRZA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ROZPRZA NA 2018 ROK
  Wyświetleń: 1462
 213. Ogłoszenie wójta gminy Rozprza o naborze na stanowisko podinspektor ds. dokumentacji
  Wyświetleń: 1436
 214. IZP.271.5.4.2019
  Wyświetleń: 1416
 215. Sprawozdania finansowe Zakładu Gospodarki Komunalne w Rozprzy
  Wyświetleń: 1416
 216. IZP.271.1.13.2019
  Wyświetleń: 1398
 217. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. dróg gminnych i rolnictwa
  Wyświetleń: 1387
 218. IZP.271.1.12.2019
  Wyświetleń: 1374
 219. IZP.271.1.17.2019
  Wyświetleń: 1356
 220. IZP.271.5.3.2019
  Wyświetleń: 1315
 221. Ogłoszenie wójta gminy Rozprza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 1281
 222. IZP.271.1.20.2019
  Wyświetleń: 1267
 223. IZP.271.1.1.2020
  Wyświetleń: 1252
 224. Obwieszczenie GK.6220.12.16.2012
  Wyświetleń: 1227
 225. GK.6220.3.2019
  Wyświetleń: 1212
 226. LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
  Wyświetleń: 1191
 227. IZP.271.1.16.2019
  Wyświetleń: 1188
 228. IZP.271.1.19.2019
  Wyświetleń: 1169
 229. IZP.271.1.9.2019
  Wyświetleń: 1147
 230. GK.6220.4.2019
  Wyświetleń: 1139
 231. Ogłoszenie wójta gminy Rozprza o naborze na wolne stanowisko podinspektor-kierowca ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1128
 232. GZO.271.1.2019
  Wyświetleń: 1089
 233. izp.122
  Wyświetleń: 1087
 234. csd
  Wyświetleń: 1030
 235. Wójt Gminy Rozprza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2018 rok
  Wyświetleń: 1018
 236. GZO.271.2.2019
  Wyświetleń: 1000
 237. GK.6220.9.2019
  Wyświetleń: 978
 238. IZP.271.5.8.2019
  Wyświetleń: 936
 239. IZP.271.5.9.2019
  Wyświetleń: 906
 240. IZP.271.1.4.2020
  Wyświetleń: 860
 241. IZP.271.5.1.2020
  Wyświetleń: 860
 242. IZP.271.1.2.2020
  Wyświetleń: 851
 243. UE.042.28.1/20/MT
  Wyświetleń: 833
 244. Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy o naborze na stanowisko: konserwator oczyszczalni ścieków w Rozprzy
  Wyświetleń: 814
 245. IZP.271.1.6.2020
  Wyświetleń: 807
 246. Ogłoszenie wójta gminy Rozprza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. archiwum zakładowego, obsługi dowodów osobistych i kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 790
 247. IZP.271.1.3.2020
  Wyświetleń: 773
 248. IZP.271.1.21.2019
  Wyświetleń: 763
 249. Schemat procedury kontroli podatkowych przedsiębiorców w zakresie podatków lokalnych
  Wyświetleń: 761
 250. GK.6220.1.2020
  Wyświetleń: 754
 251. GK.6220.15.2019
  Wyświetleń: 716
 252. IZP.271.5.2.2020
  Wyświetleń: 682
 253. IZP.271.1.5.2020
  Wyświetleń: 681
 254. IZP.271.5.10.2019
  Wyświetleń: 656
 255. IZP.271.5.11.2019
  Wyświetleń: 609
 256. IZP.271.1.17.2019
  Wyświetleń: 593
 257. IZP.271.1.18.2019
  Wyświetleń: 590
 258. GK.6220.3.2020
  Wyświetleń: 586
 259. IZP.271.1.7.2020
  Wyświetleń: 584
 260. Budżet i wykonanie budżetu - 2020
  Wyświetleń: 562
 261. GK.6220.4.2020
  Wyświetleń: 518
 262. IZP.271.5.3.2020
  Wyświetleń: 515
 263. GK.6220.5.2020
  Wyświetleń: 509
 264. IZP.271.1.9.2020
  Wyświetleń: 470
 265. IZP.271.1.8.2020
  Wyświetleń: 443
 266. Na kadencję 2019-2023
  Wyświetleń: 427
 267. ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 415
 268. GZO.271.1.2020
  Wyświetleń: 384
 269. Emisja obligacji
  Wyświetleń: 275
 270. IZP.271.5.4.2020
  Wyświetleń: 264
 271. GK.6220.6.2020
  Wyświetleń: 195
 272. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 110
 273. IZP.271.1.11.2020
  Wyświetleń: 70
 274. IZP.271.5.5.2020
  Wyświetleń: 8
Wersja XML