• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
40765220774482023411517545706228602249479352000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183261827123804224182700324865296143139521353250242007436153
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1975614280173849257986916570136351160311051206621818716226
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1127216436147439906148971243695391181411544148111405813572
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242152280122855172201621624001109611080879369643124359207
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000036362031923032812355
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 331115
 2. Przetargi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy
  Wyświetleń: 44424
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34599
 4. Aktualne ogłoszenia
  Wyświetleń: 21203
 5. NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
  Wyświetleń: 20833
 6. Sprzedaż i dzierżawa gruntów
  Wyświetleń: 17480
 7. Uchwały Kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8621
 8. Protokoły z Sesji Rady Gminy Rozprza (kadencja 2014 - 2018)
  Wyświetleń: 7544
 9. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 7355
 10. IZP.271.1.2.2017
  Wyświetleń: 6627
 11. GZO.271.3.2016
  Wyświetleń: 6368
 12. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer w Referacie Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 6267
 13. Statut organizacyjny jednostki
  Wyświetleń: 5726
 14. IZP.271.1.4.2018
  Wyświetleń: 5677
 15. IZP.271.1.6.2016
  Wyświetleń: 5485
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5360
 17. Najbliższa Sesja Rady Gminy
  Wyświetleń: 5357
 18. GK.6220.5.2016
  Wyświetleń: 5269
 19. Zarządzenia
  Wyświetleń: 5210
 20. Dyrektor Zakładu Gospodraki Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko: kasier-księgowy
  Wyświetleń: 5152
 21. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 5081
 22. IZP.271.5.5.2016
  Wyświetleń: 5072
 23. Budżet i wykonanie budżetu - 2019
  Wyświetleń: 5039
 24. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 5010
 25. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 4854
 26. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4851
 27. IZP.271.5.1.2017
  Wyświetleń: 4773
 28. Komisje Rady Gminy Rozprza
  Wyświetleń: 4703
 29. Budżet i wykonanie budżetu - 2018
  Wyświetleń: 4698
 30. WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  Wyświetleń: 4663
 31. IZP.271.1.1.2017
  Wyświetleń: 4617
 32. IZP.271.1.6.2017
  Wyświetleń: 4609
 33. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łazy Duże I” w rejonie m. Łazy Duże I, dz. Nr 300, 301, 302
  Wyświetleń: 4599
 34. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Rozprzy
  Wyświetleń: 4581
 35. Zadania i uprawnienia
  Wyświetleń: 4542
 36. Budżet i wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 4541
 37. IZP.271.1.14.2018
  Wyświetleń: 4523
 38. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy ds finansowych, płac i ZUS
  Wyświetleń: 4514
 39. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 4460
 40. IZP.271.1.5.2018
  Wyświetleń: 4442
 41. GZO.271.4.2017
  Wyświetleń: 4440
 42. IZP.271.1.15.2018
  Wyświetleń: 4349
 43. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4347
 44. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza nabór na stanowisko: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 4273
 45. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4221
 46. GZO.271.2.2016
  Wyświetleń: 4208
 47. IZP.271.1.1.2015 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego
  Wyświetleń: 4187
 48. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4175
 49. Budowa stacji paliw płynnych na działce nr ewid.: 819/1 w obrębie geodezyjnym Mierzyn, gm. Rozprza
  Wyświetleń: 4119
 50. IZP.271.5.1.2019
  Wyświetleń: 4110
 51. GK.6220.10.2018
  Wyświetleń: 4041
 52. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4038
 53. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 3980
 54. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 3885
 55. IZP.271.1.7.2016
  Wyświetleń: 3826
 56. IZP.271.1.5.2017
  Wyświetleń: 3819
 57. IZP.271.1.3.2018
  Wyświetleń: 3814
 58. IZP.271.1.10.2018
  Wyświetleń: 3777
 59. GK.6220.2.5.2017
  Wyświetleń: 3766
 60. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 3764
 61. IZP.5.2.2018
  Wyświetleń: 3764
 62. Budżet i wykonanie budżetu - 2017
  Wyświetleń: 3752
 63. GK.6220.6.2018
  Wyświetleń: 3752
 64. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 3723
 65. IZP.271.1.16.2018
  Wyświetleń: 3716
 66. Oświadczenia majątkowe na koniec 2014 roku
  Wyświetleń: 3716
 67. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1650kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscoowści Milejowiec, na terenie gminy Rozprza
  Wyświetleń: 3700
 68. GK.6220.9.2018
  Wyświetleń: 3694
 69. GK.6220.3.2017
  Wyświetleń: 3692
 70. IZP.271.1.6.2018
  Wyświetleń: 3656
 71. Sołtysi
  Wyświetleń: 3642
 72. Budowa bazy i rozlewni gazu płynnego w miejscowości Magdalenka
  Wyświetleń: 3615
 73. GZO.271.1.2017
  Wyświetleń: 3611
 74. Dokumenty związane z rekrutacją
  Wyświetleń: 3610
 75. GZO.271.1.2015 Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych z terenu Gminy Rozprza w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3576
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3539
 77. IZP.271.5.3.2017
  Wyświetleń: 3527
 78. 2016
  Wyświetleń: 3516
 79. IZP.271.1.9.2018
  Wyświetleń: 3498
 80. IZP.271.1.1.2016
  Wyświetleń: 3482
 81. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 3470
 82. Na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 3444
 83. GK.6220.1.2018
  Wyświetleń: 3431
 84. IZP.271.5.3.2018
  Wyświetleń: 3424
 85. Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3401
 86. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3390
 87. GZO.271.1.2018
  Wyświetleń: 3389
 88. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3386
 89. IZP.7013.1.2017
  Wyświetleń: 3385
 90. IZP.271.1.8.2017
  Wyświetleń: 3346
 91. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza
  Wyświetleń: 3346
 92. Budowa dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działkach o nr ew. 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin, obręb nr 33
  Wyświetleń: 3329
 93. Za rok 2017
  Wyświetleń: 3281
 94. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - przetarg drugi
  Wyświetleń: 3224
 95. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 3211
 96. Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu gminy Rozprza
  Wyświetleń: 3197
 97. Stacja demontażu pojazdów w miejscowości Niechcice
  Wyświetleń: 3196
 98. IZP.271.1.4.2015 Modernizacja- remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy
  Wyświetleń: 3136
 99. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn-Cieszanowice
  Wyświetleń: 3120
 100. Ogłoszenie wójta Gminy Rozprza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. ochrony danych osobowych i ds. BHP
  Wyświetleń: 3114
 101. IZP.271.1.13.2018
  Wyświetleń: 3072
 102. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3058
 103. Zastępca Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3052
 104. IZP.271.1.3.2019
  Wyświetleń: 3048
 105. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Milejowiec, na terenie Gminy Rozprza
  Wyświetleń: 3036
 106. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3034
 107. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3032
 108. IZP.271.1.20.2018
  Wyświetleń: 3011
 109. IZP.271.1.7.2019
  Wyświetleń: 3006
 110. IZP.271.1.18.2018
  Wyświetleń: 3002
 111. IZP.271.1.23.2018
  Wyświetleń: 3002
 112. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Milejowie
  Wyświetleń: 2999
 113. OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor RODO
  Wyświetleń: 2984
 114. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2970
 115. IZP.271.1.2.2018
  Wyświetleń: 2961
 116. IZP.271.1.11.2019
  Wyświetleń: 2947
 117. GK.6220.5.2018
  Wyświetleń: 2932
 118. IZP.7011.2.2018
  Wyświetleń: 2912
 119. IZP.271.1.1.2018
  Wyświetleń: 2898
 120. GZO.271.3.2017
  Wyświetleń: 2837
 121. GK.6220.2.2019
  Wyświetleń: 2813
 122. IZP.271.1.8.2018
  Wyświetleń: 2799
 123. Budowa stacji paliw płynnych Rozprza
  Wyświetleń: 2794
 124. IZP.271.1.11.2015 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 2790
 125. IZP.271.1.2.2016
  Wyświetleń: 2785
 126. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2781
 127. IZP.271.1.5.2015 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza
  Wyświetleń: 2766
 128. IZP.271.5.4.2016
  Wyświetleń: 2748
 129. IZP.271.1.8.2019
  Wyświetleń: 2742
 130. IZP.271.5.5.2019
  Wyświetleń: 2739
 131. Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2729
 132. Oświadczenia majątkowe na koniec 2015 roku
  Wyświetleń: 2666
 133. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ogólnowojskowych i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2633
 134. IZP.271.1.10.2015 Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozprza.
  Wyświetleń: 2603
 135. IZP.7011.15.2015 Zapytanie cenowe dot. projektu budowy przedszkola w Niechcicach
  Wyświetleń: 2581
 136. GK.6220.1.2016
  Wyświetleń: 2569
 137. IZP.271.5.3.2016
  Wyświetleń: 2568
 138. IZP.271.1.8.2015 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar
  Wyświetleń: 2566
 139. IZP.271.1.6.2015 Rozprza: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu Przedszkole przy szkole
  Wyświetleń: 2560
 140. IZP.271.1.9.2015 Rozprza: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu Przedszkole przy szkole
  Wyświetleń: 2558
 141. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Rozprza w 2015 roku
  Wyświetleń: 2546
 142. GK.6220.4.2018
  Wyświetleń: 2540
 143. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 18, 19 w miejscowości Świerczyńsko, gm. Rozprza
  Wyświetleń: 2508
 144. IZP.271.5.2.2016
  Wyświetleń: 2495
 145. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 2480
 146. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 850 kW wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną w miejscowości Truszczanek, gm. Rozprza
  Wyświetleń: 2467
 147. Budowa dróg na osiedlu w Niechcicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz oświetleniem ulicznym
  Wyświetleń: 2460
 148. Dyrektor Zespołu Szkolno-Gminazjalnego w Niechcicach ogłasza konkurs na stanowiska: intendent, pomoc kucharki, kucharka
  Wyświetleń: 2448
 149. IZP.271.1.3.2016
  Wyświetleń: 2444
 150. IZP.271.1.15.2019
  Wyświetleń: 2433
 151. Budowa budynku inwentarskiego (chlewni z obsadą 229,2 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 315,5 DJP) realizowana na dz. o nr ew. 473 w miejscowości Cieślin.
  Wyświetleń: 2425
 152. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2416
 153. IZP.271.1.4.2016
  Wyświetleń: 2399
 154. Organizacja i przeprowadzenie kolonii letnich dla około 44 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w wieku od 7 do 16 lat, z jednoczesną realizacją opracowanego przez Wykonawcę programu profilaktycznego przeznaczonego dla uczestników
  Wyświetleń: 2393
 155. Wójt Gminy Rozprza ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2016 rok
  Wyświetleń: 2382
 156. Budżet i wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 2343
 157. GK.6220.8.2018
  Wyświetleń: 2336
 158. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2335
 159. Za rok 2016
  Wyświetleń: 2261
 160. Informacja o przyznanych ulgach podatkowych
  Wyświetleń: 2253
 161. IZP.271.1.5.2016
  Wyświetleń: 2218
 162. GZO.271.1.2016
  Wyświetleń: 2209
 163. GK.6220.1.2012
  Wyświetleń: 2207
 164. IZP.271.1.7.2017
  Wyświetleń: 2178
 165. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyłapanie, dostarczanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu Gminy Rozprza
  Wyświetleń: 2177
 166. IZP.271.1.3.2017
  Wyświetleń: 2172
 167. IZP.271.1.22.2018
  Wyświetleń: 2166
 168. IZP. 271.1.21.2018
  Wyświetleń: 2158
 169. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 2157
 170. Usługi społeczne
  Wyświetleń: 2149
 171. Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowy w GZO
  Wyświetleń: 2077
 172. GZO.271.2.2018
  Wyświetleń: 2039
 173. IZP.271.1.19.2018
  Wyświetleń: 2034
 174. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1953
 175. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszy Księgowy ds. Finansowych, Płac i ZUS
  Wyświetleń: 1922
 176. IZP.271.1.4.2017
  Wyświetleń: 1844
 177. GZO.271.2.2017
  Wyświetleń: 1788
 178. IZP.271.1.7.2018
  Wyświetleń: 1752
 179. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ogólnowojskowych i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1749
 180. IZP.271.1.12.2018
  Wyświetleń: 1735
 181. IZP.271.1.1.2019
  Wyświetleń: 1649
 182. Emisja obligacji
  Wyświetleń: 1560
 183. Polityka Ochrony Danych
  Wyświetleń: 1537
 184. Petycje
  Wyświetleń: 1458
 185. Zarządzenie Nr 94/2014
  Wyświetleń: 1446
 186. IZP.271.5.4.2017
  Wyświetleń: 1439
 187. IZP.271.5.2.2017
  Wyświetleń: 1430
 188. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 1410
 189. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1410
 190. IZP.271.1.11.2018
  Wyświetleń: 1346
 191. IZP.271.5.5.2017
  Wyświetleń: 1339
 192. Za rok 2018
  Wyświetleń: 1258
 193. Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 1241
 194. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy ogłasza nabór na stanowisko: kierownik działu wod-kan
  Wyświetleń: 1153
 195. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy ogłasza nabór na stanowisko: elektryk
  Wyświetleń: 1143
 196. IZP.271.1.4.2019
  Wyświetleń: 1110
 197. Sprawozdania finansowe Gminy Rozprza
  Wyświetleń: 1108
 198. IZP.271.1.2.2019
  Wyświetleń: 1102
 199. IZP.271.1.17.2018
  Wyświetleń: 1098
 200. Informacje dla banków
  Wyświetleń: 975
 201. GK.6220.7.2018
  Wyświetleń: 923
 202. Obwieszczenie GK.6220.12.16.2012
  Wyświetleń: 916
 203. IZP.271.1.6.2019
  Wyświetleń: 889
 204. WÓJT GMINY ROZPRZA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ROZPRZA NA 2018 ROK
  Wyświetleń: 842
 205. IZP.271.5.2.2019
  Wyświetleń: 755
 206. IZP.271.1.14.2019
  Wyświetleń: 753
 207. IZP.271.5.6.2019
  Wyświetleń: 750
 208. izp.122
  Wyświetleń: 748
 209. IZP.271.5.7.2019
  Wyświetleń: 697
 210. Wójt Gminy Rozprza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2018 rok
  Wyświetleń: 690
 211. IZP.271.1.10.2019
  Wyświetleń: 689
 212. csd
  Wyświetleń: 678
 213. IZP.271.5.4.2019
  Wyświetleń: 672
 214. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 636
 215. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROZPRZA o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. dróg gminnych i rolnictwa
  Wyświetleń: 579
 216. IZP.271.5.3.2019
  Wyświetleń: 578
 217. IZP.271.1.13.2019
  Wyświetleń: 515
 218. IZP.271.1.12.2019
  Wyświetleń: 494
 219. Sprawozdania finansowe Zakładu Gospodarki Komunalne w Rozprzy
  Wyświetleń: 432
 220. Ogłoszenie wójta gminy Rozprza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 431
 221. LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
  Wyświetleń: 333
 222. IZP.271.1.16.2019
  Wyświetleń: 318
 223. IZP.271.1.9.2019
  Wyświetleń: 309
 224. GZO.271.1.2019
  Wyświetleń: 271
 225. GK.6220.3.2019
  Wyświetleń: 247
 226. GK.6220.4.2019
  Wyświetleń: 234
 227. IZP.271.1.19.2019
  Wyświetleń: 210
 228. Nabory 2018 i wcześniejsze
  Wyświetleń: 165
 229. GZO.271.2.2019
  Wyświetleń: 164
 230. IZP.271.1.18.2019
  Wyświetleń: 156
 231. IZP.271.1.17.2019
  Wyświetleń: 146
 232. IZP.271.1.17.2019
  Wyświetleń: 144
 233. Na kadencję 2019-2023
  Wyświetleń: 123
 234. IZP.271.5.8.2019
  Wyświetleń: 104
 235. IZP.271.1.20.2019
  Wyświetleń: 100
 236. IZP.271.1.18.2019
  Wyświetleń: 81
 237. Schemat procedury kontroli podatkowych przedsiębiorców w zakresie podatków lokalnych
  Wyświetleń: 48
Wersja XML

Urząd Gminy Rozprza
ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
tel. 44 615 80 68
fax 44 615 80 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5030067
w tym miesiącu: 33812
dzisiaj: 2281