Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.9.2021

Budowa farmy fotowoltaistycznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 192/3 w obrębie Gieski w Gminie Rozprza


PDFZawiadomienie obwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf


PDFObwieszczenie - wszczęcie i wystąpienie do organów opiniujących. pdf.pdf

PDFwniosek.pdf

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia.pdf
 

Wersja XML