Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cennik za wodę i ścieki obowiązujący od 23.06.2021 r.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rozprza na okres 3 lat.

W związku z powyższym z dniem 23 czerwca 2021 r. wchodzą w życie nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rozprza.

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (wg. zatwierdzonej taryfy) w załączniku poniżej.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat

Informacja o zmianie cen i stawek opłat

PDFDecyzja Dyrektora RZGW w Warszawie.pdf
 

Wersja XML