Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy

Za 2021 rok

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r.- SP w Rozprzy.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r.- SP w Nowej Wsi.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r.- SP w Niechcicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r.- SP w Milejowie.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r.- SP w Mierzynie.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r.- Przedszkole w Rozprzy.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r.- Przedszkole w Niechcicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r.- GZO.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2021 r. - SP w Straszowie.pdf


Za 2020 rok

PDFSP Straszów Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf

PDFSP Rozprza Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf

PDFSP Nowa Wieś Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf

PDFSP Niechcice Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf

PDFSP Milejów Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf

PDFSP Mierzyn Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf

PDFPrzedszkole Rozprza Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf

PDFPrzedszkole Niechcice Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf

PDFGminny Zespół Oświaty w Rozprzy Sprawozdania finansowe_ 2020.pdf 

 

Wersja XML