Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.8.2021

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178 (obręb 0019) w miejscowości Milejów, gmina Rozprza (proj. Milejów II).


 

PDFZawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko.pdf


PDFpostanowienie RDOŚ.pdf

PDFopinia Wody Polskie.pdf

PDFopinia PPIS.pdf

PDFobwieszczenie o terminie i zapoznaniu się z aktami - skan.pdf

PDF5a Uzup. KIP Milejów II.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFwniosek.pdf

PDFMapa ewidencyjna z przewidywanym oddziaływaniem przedsięwzięcia_Milejów II.pdf

JPEGMapa ewidencyjna pusta_Milejów II.jpeg

PDFKARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA_Milejów II.pdf


 

 
 
Wersja XML