Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne ZGKG w Rozprzy

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 zł przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy


Lp.

Data udzielenia Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

(ilość zakres usług)

Wartość przedmiotu zamówienia

Nazwa i adres pomiotu realizującego

1

31.01.2021

Odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 01 21 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne w ilości 4,40 Mg

23 422,00 zł netto

Remondis Sp z o.o. Odział w Dąbrowie Górniczej ul. Puszkina 41 42-530 Dąbrowa Górnicza

   

 

   
         
         
Wersja XML