Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.12.2020

Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDFOpinia_geotechniczna-uklad_drogowy-Niechcice.pdf

W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 16.11.2020 poniżej zamieszczamy zmodyfikowane przedmiary:
- korekta dotyczy poz. 4 w przedmiarze dot. robót drogowych w ul. Akacjowej i Jesionowej,
- korekta dotyczy poz. 8 w przedmiarze dot. robót drogowych w ul. Zamurowej, Lipowej, Klonowej.

PDFNiechcice - roboty drogowe - Zamurowa, Lipowa, Klonowa - przedmiar korekta.pdf

PDFNiechcice - roboty drogowe - Akacjowa i Jesionowa - przedmiar korekta.pdf

ATHNiechcice - roboty drogowe - Zamurowa, Lipowa, Klonowa - przedmiar korekta.ath

ATHNiechcice - roboty drogowe - Akacjowa i Jesionowa - przedmiar korekta.ath

PDFOdpowiedź na pytania.pdf


PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ IZP.271.1.12.2020.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po modyfikacji.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc

DOC9_Załącznik nr 7 Zobowiązanie.doc

DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.doc

DOC11_Zalacznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc

ZIPbranza-drogowa.zip

ZIPbranza-elektryczna.zip

ZIPbranza-kan-sanit-i-deszcz.zip

ZIPorganizacje-ruchu.zip

ZIPplansze-zbiorcze.zip

ZIPprzedmiary.zip

ZIPstwior.zip
 

 

 

 

Wersja XML