Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GZO.271.2.2020

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKÓŁ Z TERENU GMINY
ROZPRZA W ROKU 2021


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFIinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2_SIWZ GZO olej 2020.pdf

DOC3_Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty.doc

DOC4_Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie.doc

DOC5_Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz dostaw.doc

DOC6_Załącznik nr 4 do SIWZ istotne postanowienia umowy.doc

DOC7_Zalącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa.doc
 

Wersja XML