Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.7.2020

Zakup 25 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem

w ramach realizacji  programu ZDALNA SZKOŁA+”


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ_IZP.271.1.7.2020.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Grupa kapitałowa.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc
 

Wersja XML