Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.3.2020

Zakup 23 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem do projektu  "Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOdpowiedzi na pytania.pdf


PDFInformacje o ogłoszeniu - Baza konkurencyjności.pdf

DOCZałącznik Nr 1 Formularz oferty Wykonawcy.doc

PDFZałącznik Nr 2 Wzór umowy.pdf

PDFZapytanie ofertowe.pdf
 

Wersja XML