Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.3.2020

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Świerczyńsko dz. 373, 374/5, 375/2

 


 

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFKIP Świerczyńsko.pdf

PDFMapa przedstawiająca obszar inwestycji.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Wersja XML