Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.15.2019

"Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) wraz z odwodnieniem oraz modernizacją (wymianą) oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej w miejscowości Niechcice w gminie Rozprza"

 


PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji Rozbudowa drogi gminnej Sportowa oraz wymiana oświetlenia drogowego w Niechcicach.pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.pdf
PDFPismo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim.pdf
PDFOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (1).pdf
PDFOpinia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.pdf


PDFObwieszczenie Wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf
 


PDFKarta Informacyjna Przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi gminnej - Niechcice (ROZPRZA) - 23.10.2019.pdf
PDFMapa ewidencyjna oryginał_1.pdf
PDFMapa ewidencyjna oryginał_2.pdf
PDFMapy z zaznaczonym zasięgirm oddziaływania - oryginały.pdf
PDFzał 1.pdf
PDFzał 2.pdf
PDFzał 3.pdf
PDFzał 4.pdf
PDFzał 5.pdf
PDFzał 6.pdf
PDFzał 7.pdf
PDFzał 8.pdf
 


PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 

Wersja XML