Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.20.2019

Przebudowa drogi gminnej Nr 110352E - odcinek Magdalenka - Kisiele i wewnętrznej przez m. Kisiele, gm. Rozprza


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwacie ofert.pdf

PDFModyfikacja SIWZ i Formularza oferty.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFInformacja o zamienie i terminie składania ofert.pdf

PDFInformacja dot. opisu oferty.pdf
PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ IZP.271.1.20.2019 po modyfikacji.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po modyfikacji.doc
DOC2_SIWZ IZP.271.1.20.2019.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Zobowiązanie.doc
DOC11_Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy Mierzyn.doc
ZIP12_Przebudowa drogi gminnej Magdalenka -Kisiele.zip
ZIP13_Przebudowa drogi wewnętrznej Kisiele.zip
ZIP14_STWiOR Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej Magdalenka -Kisiele w pdf.zip

Wersja XML