Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.4.2019

"Budowa dwóch budynków (hal) inwentarskich (kurniki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 

Teren planowanej inwestycji: Adolfinów, gm. Rozprza dz. nr ewid. 7/2 obręb Wroników


PDFZawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydaia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa dwóch budynkow inwentarskich wraz z niezbedna infrastruktura techniczną.pdf

PDFRaport OOŚ -KURNIKI - Adolfinów, gmina Rozprza.pdf

PDFZał. 1 - Zagospodarowanie terenu.pdf

PDFZał. 2 - Inwentaryzacja przyrodnicza.pdf

ZIPZał. 3 - Analiza akustyczna.zip

ZIPZał. 4 - Analiza powietrza.zip


PDFPełnomocnictwo Ogólne .pdf

PDFTekst Jednolity - KIP KURNIKI ADOLFINOW, GM. ROZPRZA_191107.pdf

PDFUzupełnienie II Kurniki Adolfinów_191107.pdf

PDFWniosek do uzupeł. II - Kurniki Adolfinów_191107.pdf


PDFKlauzula informacyjna.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFKIP KURNIKI ADOLFINOW, GM. ROZPRZA_190529.pdf

PDFmapa 2.pdf

PDFmapa 1.pdf

Wersja XML