• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.3.2019

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. dwóch studni stanowiących jedno ujęcie dla potrzeb nawodnień ogrodniczych w m.Kisiele dz. nr 45 gmina Rozprza, powiat piotrkowski woj. łódzkie, o wydajności całkowitej 41 m3/h


JPEGmapa 1.jpeg
PDFkip Kisiele.pdf
PDFdecyzja zasobowa.pdf
JPEGwypis.jpeg
JPEGmapa 2.jpeg

PDFZawiadomienie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania admionistracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy Rozprza
ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
tel. 44 615 80 68
fax 44 615 80 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5036018
w tym miesiącu: 39763
dzisiaj: 2292