Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.8.2019

Przebudowa drogi gminnej Nr 110371E – ulicy Sportowej w Rozprzy, gmina Rozprza


PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_SIWZ_IZP.271.1.8.2019.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Zobowiązanie.doc
DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.doc
DOC11_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc
ZIP12_dokumentacja-projektowo-kosztorysowa.zip
RARCzasowa organizacja ruchu.rar
RARStała organizacja ruchu.rar
 

Wersja XML