Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.6.2019

Zakup licencji na okres 24 miesięcy, na oprogramowanie udostępniane w modelu SaaS - System zarządzania procesem dydaktycznym oraz System – indywidualizacja nauczania oraz przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych systemów w szkołach, w ramach realizacji projektu pn. "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza"


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Informacje o ogłoszeniu - Baza konkurencyjności.pdf

PDF2_Zapytanie ofertowe.pdf

PDF3_Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOC4_Załącznik Nr 2 Formularz oferty Wykonawcy.doc

PDF5_Załącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf
 

Wersja XML