Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PDFNabór na funkcję urzędnika wyborczego Gminy Kluki.pdf

PDFAktualny skład obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rozprza.pdf

DOCInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych.doc

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 4 w gminie Rozprza.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 3 w gminie Rozprza.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie OKW nr 3 w gminie Rozprza.pdf

PDFInformacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Rozprza.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej KOmisji Wyborczej Nr 3 w gminie Rozprza.pdf

PDFwniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania - parlament europejski.pdf

PDFzgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwdowych komisji wyborczych.pdf

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Rozprza- fragment Postanowienia Komisarza Wyborczego w PT.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 6 maja 2019 r. o powolaniu Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFInformacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Kluki.pdf

PDFKOREKTA INFORMACJI dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW.pdf

PDFInformacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do miasta Piotrków Trybunalski.pdf

PDFInformacja o rekrutacji na urzędnika wyborczego do Gminy Kamieńsk.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego z dnia 26 kwietnia dot. możliwosci dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez pełnomocników komitetów wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespon. i przez pełnomocnika w wyborach do PE w 2019 r..pdf

PDFKomunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 kwietnia 2019 r..pdf

PDFKomunikat PKW_z_dnia_15_kwietnia_2019_r_o_komitetach_wyborczych_utworzonych_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf

PDFWykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych PKW w zwiazku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.pdf

PDFPostanowienie.Nr38 Komisarza Wyborczego o utworzeniu obwodu odrębnego w DPS w Łochyńsku.pdf

PDFKomunikat dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komijsi Wyborczych.pdf

DOCZgłoszenie wyborcy do Obwodowej Komisji Wyborczej (kandydat sam siebie zgłasza do Komisarza Wyborczego).doc

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w P.T. z dnia 15 marca 2019 r. o przyjmowaniu zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE 26 maja 2019 r..pdf

DOCWzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do PE 26 maja 2019 r..doc

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w P.T. z dnia 15 marca 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE 26 maja 2019 r..pdf

PDFObwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o wyborach do PE.pdf

PDFUchwala_nr_11_2019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_Prezydenta_RP_oraz_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf

PDFZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego.pdf

PDFInformacja dotycząca umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf

PDFInformacja_Państwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udziału_obywateli_Unii_Europejskiej_niebędących_obywatelami_polskimi_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_w_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

PDFInformacjao_warunkach_udziału_obywateli_polskich_w_głosowaniu_w_obwodach_głosowania_utworzonych_za_granicą_i_na_polskich_statkach_morskich.pdf

PDFInformacja_o_warunkach_udziału_obywateli_polskich_w_głosowaniu_w_obwodach_głosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarządzonych_na_dzień_26_maja_2019_r.pdf

PDFInformacja_o_uprawnieniach_osób_niepełnosprawnych.pdf

PDFInformacja_o_upływie_terminow_związanych_z_uprawnieniami_wyborców_niepełnosprawnych__w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarządzonych_na_dzień_26_maja_2019_r.pdf

PDFPostanowienie Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.pdf

Wersja XML