Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i wykonanie budżetu - 2019

PDFUchwała Nr II_108_2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta GR z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr II_45_2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Składu Orzekajacego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozprza.pdf

PDFUCHWALA_II-273-2018_opinia_rio_wpf_2019.pdf


PDFUCHWALA_II-272-2018_opinia_rio_budzet_2019.pdf
 

Wersja XML