Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.9.2018

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 193 w obrębie  Gieski, gm. Rozprza


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.pdf

DOCel-wind - foto wniosek 193- GIESKI.doc

DOCEL-WIND - Karta informacyjna- 193...doc

PDFZawiadomienie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

Wersja XML