Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.7.2018

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf
PDFANEKS 1 OOŚ - 56-1 TRUSZCZANEK- D.pdf
DOCANEKS 2 OOŚ - 56-1 TRUSZCZANEK- D.doc
PDFOpinia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.pdf
PDFPismo Państwowe Gospodarsrtwo Wodne.pdf
PDFzał 3 mapa GDDKiA (1).pdf
PDFZAŁ. 1 PV Truszczanek_dz. 56.1.pdf
PDFzał. 2 -OPINIA KOŁA ŁOWIECKIEGO.pdf
PDFzał. 3a- gddkia Zestawienie przejść dla zwierząt (odc. B).pdf
PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb..pdf

PDFZawiadomienie - obwieszczenie.pdf

PDFZawiadomienie wójta Gminy Rozprza w wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFRaport OOŚ - Truszczanek 56-1.pdf

PDFel-wind zał. 1 -56-1.pdf

PDFel-wind zal.2- 56-1.pdf

JPEGZał. 3-mapa 56-1.jpeg

DOCKarta informacyjna- 56-1.doc

DOCel-wind - foto wniosek 56-1 Truszczanek.doc
 

Wersja XML