Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GZO.271.1.2018

ŚWIADCZENIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ROZPRZA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_SIWZ GZO 2018 Bilety.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC6_Załącznik nr 4 IPUmowy.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
 

Wersja XML