Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.6.2018

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wydaniu decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach.pdf

PDFZawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wydobycie piasku ze złoża Mierzyn i o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.pdf

PDFZwiadomienie - obwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wszczęsciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFKARTA_INFORMACYJNA_PRZEDSIEWZIECIA_Mierzyn.pdf

PDFZałącznik 1.pdf

PDFZałącznik 2.pdf

PDFZałącznik 3.pdf

RTFZałącznik 4.rtf

PDFZałącznik 5.pdf

RTFZałącznik 6.rtf

RTFZałącznik 6.rtf

PDFZałącznik 6.1.pdf

DOCZałącznik 7.doc

DOCZałącznik 7.doc

PDFZałącznik 8.pdf

PDFZałącznik 8.pdf

PDFZałącznik 9.pdf

PDFZałącznik 9.pdf

PDFZałącznik 10.pdf

Wersja XML