Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzule informacyjne

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFKlauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008r o zmianie imienia i nazwiska

PDFKlauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności

PDFKlauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych

PDFmonitoring-wizyjny-w-urzedzie-gminy-w-rozprzy.pdf

 

Wersja XML