Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.17.2018

Modernizacja - remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy


PDFZawiadomienie o unieważnieniu.pdf

PDFInformacja z otwarcai ofert.pdf

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf
DOCKlauzula oswiadczenie od wykonawcy.doc

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_SIWZ IZP.271.1.17.2018.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy modernizacja Szkoły Podstawowej.doc
ZIPprojekt budowlany.zip
ZIPprojekt elektryczny.zip
ZIPprojekt sanitarny.zip

Wersja XML