• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.14.2018

Budowa przedszkola w Niechcicach


PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDF1527593739089_Klauzula informacyjna RODO.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_SIWZ_IZP.271.1.14.2018.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy po modyfikacji.doc
ZIPPrzedmiary.zip
RAR1. Projekt rozbiórki.rar
RAR2. Projekt architektoniczny budowlany.rar
RAR3. Projekt architektoniczny wykonawczy.rar
RAR4. Projekt konstrukcyjny wykonawczy.rar
RAR5. Projekt budowlano - wykonawczy sanitarny.part1.rar
RAR5. Projekt budowlano - wykonawczy sanitarny.part2.rar
RAR6. Projekt budowlano -wykonawczy elektryczny.rar
RAR7. Projekt drogowy.rar
RAR8. Projekt placu zabaw i małej architektury.rar
 

Wersja XML

Urząd Gminy Rozprza
ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
tel. 44 615 80 68
fax 44 615 80 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5036190
w tym miesiącu: 39935
dzisiaj: 2464