• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.13.2018

 Modernizacja - remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDFdodatkowy przedmiar elektryczny.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_SIWZ IZP.271.1.13.2018.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy modernizacja Szkoły Podstawowej.doc
ZIP10_projekt budowlany.zip
ZIP11_projekt sanitarny.zip
ZIP12_projekt elektryczny.zip
 

Wersja XML

Urząd Gminy Rozprza
ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
tel. 44 615 80 68
fax 44 615 80 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5030112
w tym miesiącu: 33857
dzisiaj: 2326