Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.4.2018

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Wroników - Cieszanowice


PDFZawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu i wystapieniu.pdf

PDFKIP Wroników-Cieszanowice styczeń 2018.pdf

Wersja XML