Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.7.2018

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego do modernizacji i bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Rozprza


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf 

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2_SIWZ IZP.271.1.7.2018.pdf
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Grupa kapitałowa.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc
 

Wersja XML