• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.6.2018

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego do modernizacji i bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Rozprza


PDFUnieważnienie.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ IZP.271.1.6.2018.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOCX5_Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.docx

DOCX6_Załącznik nr 4 Grupa kapitałowa.docx

DOC7_Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc
 

Wersja XML

Urząd Gminy Rozprza
ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
tel. 44 615 80 68
fax 44 615 80 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5103443
w tym miesiącu: 34153
dzisiaj: 1912