• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.1.2018

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka oraz ulicy Lazurowej w Milejowie. 


PDFZawiadomienie o unieważnieniu.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc

DOCX7_Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.docx

DOC8_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.doc

ZIP9_Przedmiary.zip

ZIP10_Projekt budowlano-wykonawczy.zip

ZIP11_STWiOR.zip

ZIP12_Organizacja ruchu na czas budowy.zip

ZIP13_Organizacja ruchu stała.zip

Wersja XML

Urząd Gminy Rozprza
ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
tel. 44 615 80 68
fax 44 615 80 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5036074
w tym miesiącu: 39819
dzisiaj: 2348