Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i wykonanie budżetu - 2018

PDFUchwała Nr II_97_2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Rozprza z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr II_341_2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z nia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu GR na 2018 r..pdf

PDFUchwała Nr II_340_2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu GR na 2018 r..pdf

PDFUchwała Nr II_29_2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi w spr. opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

Wersja XML